Zajímají Vás objektivní výsledky profesionálních psychologických testů? Rádi byste se o sobě dozvěděli více pomocí testových metod či potřebujete vybrat a hodnotit své zaměstnance ? Spojte se s námi a my Vám připravíme paletu testovacích metod a technik přímo k tomu, co Vás zajímá – použité testové metody se zaměřují na sledování Vašich obecných i specifických předpokladů – osobnostních charakteristik, sociálních kompetencí, fungování v rodinném prostředí či posouzení spokojenosti v běžném životě. Dokážeme zhodnotit Vaše psychomotorické tempo, pečlivost a objem pracovního výkonu. Pomůžeme vám rozhodnout se směřováním Vaší pracovní kariéry a posoudit zdroje motivace k výkonu. Pomůžeme vám zjistit, jestli je Vaše dítě zralé k nástupu do první třídy i jakým směrem by mělo v dalším vzdělávání pokračovat.

Nezbytnou součásti psychodiagnostického vyšetření je diagnostický rozhovor zaměřený na doplňkovou diagnostiku osobnostních charakteristik, profesního zaměření, motivační složky a odhalení možných překážek bránících ve vašem spokojenějším pracovním i osobním fungování. Budou vám poskytnuty výsledky diagnostiky a velký prostor bude věnován zpětné vazbě prostřednictvím individuálního rozhovoru.

Psychologická diagnostika umožňuje poskytnout užitečný nástroj k poznání Vašich silných a slabých stránek, osobních limitů i obtíží a nabízíme vám možnost, abyste s nimi pak mohli následně lépe a účinněji pracovat. Pro jednotlivce, tak i pro organizace k výběru nebo hodnocení svých zaměstnanců.

Příklad nabízených testových metod v rámci psychologické diagnostiky:

Nabízené vzorové psychodiagnostické balíčky obsahují testového vyšetření, vyhodnocení dat a konzultaci výsledků. Výstupní zpráva na vyžádání.

Možnost navrhnout na základě přání nebo potřeby klienta další testové metody.

  • Hodnoceni školní zralosti– délka trvání 1,5-2h – 1500Kč
  • Vyšetření adolescentů zaměřené na volbu povolání– 1500Kč
  • Psychologické vyšetření Classic– od 1000 Kč  (délka trvání 2-4 h)

Varianta A – (zaměření na 1 oblast – osobnostní charakteristiky, výkonová složka, specifické předpoklady)

Varianta B – základní screening schopnosti a osobnosti jedince (pozornost, psychomotorické tempo, strategie zvládání stresu, motivace k výkonu)

Psychologické vyšetření Comfort od 2000 Kč (délka trvání 4-8 h)

Podrobné vyšetření zaměřené na několik vámi zvolených oblastí – např. pozornost, koncentrace, psychomotorické tempo, strategie zvládání stresu, motivace k výkonu, hodnotová orientace, inteligence, sociální kompetence

  • Psychologické vyšetření Premium– od 3000 Kč (délka trvání 8-12 h)

Komplexní psychologické vyšetření v rozsahu 8-12 hod. doplněné o další testové metody – např. hodnocení postojů, životního přístupu a spokojenosti, manažerských předpokladů, interpersonálních tendencí, emoční inteligence)

  • Komplexní psychologické vyšetření se zaměřením na rodinné vztahy– 3000 Kč

Nižší cena jednotlivých služeb je možná vzhledem sponzorování projektu 3pohyby společností Komunikujeme o.p.s.

Kateřina Vaníčková (roz. Slámová)
lidi_detail_chovancova_monika
Monika
lidi_belova_janet_1
Janet
lidi_lenka_zaliberova
Lenka