lidi_detail_chovancova_monika

Monika

Specializace: Psycholog
Cena od: 800,- Kč
Mail: 3pohyby@komunikujeme.eu
Telefon: +420 778 008 840

Představení:

Mgr. Monika Chovancovová

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii a v poradenství Vám mohu poskytnout pomoc a podporu v různých životních situacích. Během společných sezení můžeme řešit osobní, vztahové, studijní potíže a problémy, na kterých má klient zájem pracovat (řešení konfliktů, deprese, úzkosti, stres, pracovní problémy, smysl života, sebepoznání, krize, pocity zoufalství..) Jsem k dispozici pro té, kteří potřebují řešit ať už aktuální problém nebo potíže, které jsou dlouhodobého rázu. Také nabízím poradenství zaměřené na volbu vzdělávací nebo profesní sféry (identifikace pracovního potenciálu – zájmy, schopnosti, zručnosti) a  rozvoj klíčových kompetencí klienta.

Společně nahlédneme na Váš problém, pokusíme se v něm zorientovat a najít vhodné řešení. Při poradenství si zakládám na přijímajícím a vnímavém přístupu ke klientovi. Jsem zastáncem myšlenky „Ve dvou se to táhne líp!“

Mé zkušenosti a praxe jsou různorodé. Během studia jsem absolvovala stáž v psychoterapeutickém centru, kde byl cenným přínosem každodenní aktivní kontakt s klienti, řešení jejich potíží a také účast na vzdělávacím programu „Reflektování v praxi pomáhajícího rozhovoru“.  Další zkušeností byla psychologická odborná praxe v Ústřední vojenské nemocnici, kde jsem se potkala s diagnostikou vodičů, policajtů a vojáků. V Odborném léčebním ústavu na Přední hoře na Slovensku jsem získala praxe s pacienty, kteří se potýkají se svými závislostmi (drogově závislí, závislí od alkoholu, gamblerství.) Mezi mé zkušenosti patří také působení v Dětském krizovém centru v Brně, které poskytuje ochranu a pomoc dětem, které se ocitli bez jakékoli péče.

Vzdělání a praxe

2017 – súčasnost – psycholog v organizaci Komunikujeme o.p.s.

2012 – 2017 – studium magisterského programu jednooborové psychologie na Katolické univerzitě v Ružomberku, SR

2017 – PORT centrum hlbinné psychologie s.r.o. Liptovský Hrádok – Základy terapeutickej      komunity a skupinovej psychoterapie II. – 3 dňový edukačno – zážitkový seminár v rámci odborného vzdelávacieho programu

2017 – psychologická odborná praxe v Krízovém centru pre děti a mládež v Brně

2016 – absolvování vzdelávacího programu Reflektování v praxi pomáhajícího rozhovoru – Psychoterapeutické centrum Gaudia, Praha

2016 – psychologická odborná praxe – Ústřední vojenská nemocnice SNP Ružomberok – Fakultní nemocnice, Lékařsko – psychologické oddelení

2016 – psychologická odborná stáž – Psychoterapeutické centrum Gaudia, Praha

2015 – psychologická odborná praxe – Odborní léčební ústav psychiatrický n. o.         Predná Hora

2014 – PORT centrum hlbinné psychologie s.r.o. Liptovský Hrádok – Základy terapeutickej komunity a skupinovej psychoterapie I. – 3 dňový edukačno – zážitkový seminár v rámci odborného vzdelávacieho programu