Psychologické poradenství, terapie:

Individuální poradenství – 800 Kč / 60 min

Poradenství rodiče a děti – 900 Kč / 60 minut

Partnerské poradenství – 1 500 Kč / 60 min

Skupinové poradenství – 300 Kč za jednoho účastníka a 120 min (minimální počet účastníků 5 osob)

 

Poradenství doma/v kanceláři (na místě, které si klient sám určí) – 1500 Kč/ 60 minut

 

Kariérní poradenství a koučink:

Kariérní poradenství – 700 Kč / 60 min

Koučink – 1500 Kč/60 minut

 

Poradenství doma/v kanceláři (na místě, které si klient sám určí) – 1500 Kč/ 60 minut

 

Naše služby jsou hrazeny přímo klienty. Garantujeme nabídku termínu do jednoho týdne.

 

Veškeré získané finance slouží k pokrytí nákladů poradců, prostor a dále jsou využívány na podporu znevýhodněných osob – formou dotovaného poradenství.

Studentům a seniorům poskytujeme slevu ve výši 15 %.

 

Příklad nabízených testových metod v rámci psychologické diagnostiky:

Nabízené vzorové psychodiagnostické balíčky obsahují testového vyšetření, vyhodnocení dat a konzultaci výsledků. Výstupní zpráva na vyžádání.

Možnost navrhnout na základě přání nebo potřeby klienta další testové metody.

  • Hodnoceni školní zralosti– délka trvání 1,5-2h – 1500Kč
  • Vyšetření adolescentů zaměřené na volbu povolání– 1500Kč
  • Psychologické vyšetření Classic– od 1000 Kč  (délka trvání 2-4 h)

Varianta A – (zaměření na 1 oblast – osobnostní charakteristiky, výkonová složka, specifické předpoklady)

Varianta B – základní screening schopnosti a osobnosti jedince (pozornost, psychomotorické tempo, strategie zvládání stresu, motivace k výkonu)

Psychologické vyšetření Comfort od 2000 Kč (délka trvání 4-8 h)

Podrobné vyšetření zaměřené na několik vámi zvolených oblastí – např. pozornost, koncentrace, psychomotorické tempo, strategie zvládání stresu, motivace k výkonu, hodnotová orientace, inteligence, sociální kompetence

  • Psychologické vyšetření Premium– od 3000 Kč (délka trvání 8-12 h)

Komplexní psychologické vyšetření v rozsahu 8-12 hod. doplněné o další testové metody – např. hodnocení postojů, životního přístupu a spokojenosti, manažerských předpokladů, interpersonálních tendencí, emoční inteligence)

  • Komplexní psychologické vyšetření se zaměřením na rodinné vztahy– 3000 Kč

Nižší cena jednotlivých služeb je možná vzhledem sponzorování projektu 3pohyby společností Komunikujeme o.p.s.