lidi_belova_janet_1

Janet

Specializace: Psycholog, psychoterapeut
Cena od: 600,- Kč
Mail: 3pohyby@komunikujeme.eu
Telefon: +420 778 008 840

Představení:

Mgr. Janet Bělová

Pokud si pokládáte otázky typu: „Nevím jak dál?“ a „Co mám dělat?“, tak zřejmě vyhledáváte někoho, kdo Vám na ně pomůže odpovědět.

V poradenství si stojím za tím, že každý se někdy můžeme dostat do situace, kdy potřebujeme s někým sdílet to, co momentálně prožíváme, ujasnit si naše cíle a potřeby. Jsem otevřená veškerým tématům i všedním problémům, které mohou člověku znesnadňovat život. Na našich společných sezeních můžete poznat více sami sebe, pochopit svoje vlastní prožívání a snížit stres a úzkost. Budu se snažit Vám poskytnout náhled na Vaši aktuální situaci a společně se pokusíme najít různé formy řešení a možná východiska.

Mezi moje zkušenosti patří stáže v dětském domově, pedagogicko – psychologické poradně a ve věznici, ve které jsem měla možnost se setkat s různými životními příběhy i diagnózami. Další cennou praxi jsem absolvovala v centru psychologicko – sociálního poradenství, kde jsem si zkusila vést poradenské rozhovory včetně párové terapie a dále praxe v SOS centru, ve kterém jsem se zúčastňovala náslechů poradenských a psychoterapeutických rozhovorů. Z těchto zkušeností čerpám během svého poradenství, které je součástí mojí praxe a věnuji se mu od dubna roku 2017.

V rámci svého vzdělávání se zúčastňuji různých odborných seminářů zaměřených na poradenství a psychoterapii, práci s dospělými i dětmi.

Vzdělání a praxe

2016 – 2018  – studium magisterského programu jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií zakončené státní magisterskou zkouškou

2013 – 2018 – frekventantka 5-ti letého psychodynamického psychoterapeutického výcviku, ukončena skupinová sebezkušenostní část (500 h)

2017 – Komunikujeme o.p.s., projekt Moderní matka a žena

2016 – Diakonie SOS centrum, Praha

2015 – Vězeňská služba ČR, věznice Oráčov

2015 – Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Rakovník

2014 – Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, pracoviště Rakovník

2014 – Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí

2014 –  Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn

říjen 2013/ leden  2014 – jednodenní praxe – Hospic Dobrého Pastýře Čerčany, Terapeutická komunita Magdaléna, Kojenecký ústav Praha Krč

2013 – 2016 – studium bakalářského programu jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií zakončené státní bakalářskou zkouškou

2005 – 2013 – Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník – osmileté studium zakončené maturitní zkouškou

Odborné semináře:

2018 – Úvod do sexuologie

2018 – Pojem osobnej pohody (Well-beeing) v kontexte psychického i duševného zdravia

2017 – Zotavení a způsoby zvládání duševního onemocnění z pohledu uživatelů

2017 – Individuální a párová práce s klientem v rámci psychologicko-poradenských a psychoterapeutických dovedností

2017 – Psychológia a stratégia vyjednávania (alebo Ako presvedčivo dosiahnuť svoj cieľ)

2016 – Psychoterapie dětí a dospívajících

2016 – Racionálně emotivně – behaviorální terapie A. Ellise

2016 – Skupinová a individuální práce s dětmi a mládeží

2015 – Taneční a pohybová terapie