Katka Slámová

Katka

Specializace: Poradce
Cena od: 800,- Kč
Mail: 3pohyby@komunikujeme.eu
Telefon: +420 778 008 840

Představení:

Kateřina Vaníčková (roz. Slámová)

Každý se někdy v životě setká s různými osobními potížemi, trápeními, starostmi či náročným životním obdobím. Ne vždy jsme ale schopní tyto problémy samy překonat a vyrovnat se s nimi. Během společných sezení se můžeme na tyto situace zaměřit a najít skrze ně cestu.

Poradenství pro mě představuje způsob, jak v životě doplnit to, co nám chybí a vyrovnat se s tím, co nejde změnit.
Každý potřebuje mít kolem sebe někoho, s kým může svůj život sdílet – proto se v poradenství snažím vytvářet prostor, kde nemusíte mít žádná tajemství. Držím se hesla: „Neporozumíte člověku, pokud nepůjdete jednu míli v jeho botách“. Vždy se snažím nahlížet na problémy z perspektivy klientů a dojít tak k porozumění a pochopení. K tomu mi napomáhají mé zkušenosti z psychologické a psychoterapeutické praxe.

V roce 2018 jsem získala magisterský titul v oboru jednooborová psychologie. V témže roce jsem dokončila pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik.

Pracuji jako psycholog v psychologické poradně, kde nabízíme klientům individuální poradenství pro dospělé a mladistvé a manželské a párové poradenství.

Profiluji se i v oblasti personalistiky a HR managementu. Nabídnout mohu i konzultace spojené s kariérním poradenstvím.

Odborné semináře:
2017 – Pomoc při šikaně a kyberšikaně, Dr. Michal Kolář
2017 – Výcvik v řešení konfliktů, Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
2017 – Forenzní psychologie, PhDr. Alena Kolářová
2017 – Psychiatrické minimum, MUDr. Radmila Schneiderová
2017 – Psychológia a stratégia vyjednávania (alebo Ako presvedčivo dosiahnuť svoj cieľ)
2017 – Zotavení a způsoby zvládání duševního onemocnění z pohledu uživatelů
2016 – Rodinná diagnostika a terapie, Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
2015 – Autogenní trénink, Mgr. Iva Dušková
2015 – Práce s dětskou a adolescentní skupinou, PhDr. Václava Masáková
2015 – Asertivita, Mgr. Zuzana Odvody

Vzdělání a praxe

2/2020 – současnost – Psycholog
Individuální psychologické poradenství pro dospělé a mladistvé, párová terapie (partnerské a komunikační obtíže).

2018 – současnost – SBR Recruiting; kariérní poradenství, konzultace, recruitment

2016 – 2018 – Studium magisterského programu jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií zakončené státní magisterskou zkouškou

2013 – 2018 – Frekventantka pětiletého psychodynamického psychoterapeutického výcviku (razsah 500 ti hodin)

2017 – 2018 – Komunikujeme o.p.s.; Psycholog/lektor, projekt Moderní matka a žena, projekt Kmeny

2017 – 2018 – Vězeňská služba ČR, věznice Oráčov; Psycholog

2015 – 2016 – Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Denní stacionář, oddělení pro léčbu závislosti

2015 – Nízkoprahové středisko Drop In o.p.s.; Harm reduction/Konzultace a poradenství

2014 – 2015 – Vedení preventivních programů proti šikaně na ZŠ ve spolupráci s Mgr. Lucií Vackovou

2014 – Asociace Pomáhající lidem s autismem – APLA Praha; asistent pro klienty s autismem