lidi-carmen_vanova_2

Carmen

Specializace: Kariérní kouč
Cena od: 700,- Kč
Mail: 3pohyby@komunikujeme.eu
Telefon: +420 778 008 840

Představení:

Mgr. Carmen Váňová

V našich společných sezeních jste důležití VY. Přístup, který uplatňuji ve vztahu ke svým klientům je dán dobrovolností a ochotou řešit svou situaci a když je to zapotřebí tak i udělat změnu, o které jste si nedovolili předtím ani přemýšlet …

Mým životní a pracovním krédem je dívat se dopředu, někdy se třeba i ohlédnout a vzít si ten dobrý příklad z toho, kdy jsem v životě něco dokázala a zažila úspěch a přenést si toto dobré do řešení do situace, která vyžaduje mé rozhodnutí. Ve své práci se snažím tímto způsobem pracovat i se svými klienty a motivovat je tím k řešení nastalé situace.

Dopomáhá mi k tomu více než 20 let práce s lidmi v různých životních situacích. Využívám poznatků a především pak rozsáhlých zkušeností z praxí již od studentských let, kdy jsem pracovala v oblasti krizových intervencí, v různých pracovních pozicích v oblasti sociální práce. Mými klienty byli mladí lidé v krizových situacích, mladé ženy s diagnózou mentální anorexie, mentální bulimie, lidé, kteří v porevolučních letech zahájili podnikání a  tzv. obětovali tomuto životnímu rozhodnutí vše.

Po skončení studií na Filozofické fakultě University Karlovy na oborech sociální práce a pedagogika jsem si pro své profesní směřování zaměřila do oblasti personalistiky a HR managementu.

Téměř 13 let jsem působila jako výkonná personalistka nebo personální ředitelka v různých korporátních  firmách (zahraniční a tuzemské) a státních institucích. Pohybovala jsme se jak v ryze technicky a industriálně zamřených firmách (oblast vývoje, projektování a realizace vzduchotechnických a elektrotechnických zařízení), tak v oblasti vzdělávacích institucí (např. pro oblast lékařských oborů). Po této velice přínosné pracovní zkušenosti jsem sama udělala vážné kariérní rozhodnutí – vydala jsem se cestou individuálního kariérního poradenství a pracovního poradenství. Moje práce s cca 1500 klienty čítá již bezmála 7000 poradenských hodin. Mými cílovými skupinami jsou převážně lidé v různých fázích nezaměstnanosti (převažují dlouhodobě nezaměstnaní), lidé s převahou tělesného, smyslového nebo mentálního handicapu, rodiče v životní situaci po návratu z MD nebo RD dovolené, cizinci se snahou integrovat se na trh práce v ČR. S klienty řešíme především tvorbu jejich osobního portfolia, sestavujeme kvalitní a  pro zaměstnavatele informace nosné životopisy a další dokumenty, kterými se mohou bez obav prezentovat. Pracujeme  za pomocí moderních pomůcek, které jsou v oblasti kariérového poradenství k dispozici (karty emocí, hodnot, životních situací, s dijářem osobního rozvoje), za pomocí projektivních technik např. arteterapie, díky kterým se klient může částečně odpoutat od složitosti prožívané situace a přes vyjádření pomocí arteterapeutických technik snadněji komunikovat s okolním světem. S klientem často nastavujeme cestu změny jeho profesního zaměření, využíváme k tomu všechny  dostupné prostředky trhu práce – např. rekvalifikace, kterých je na trhu vzdělávacích akcí nepřeberné množství. Pomohu klientovi lépe se orientovat, rozpoznat které budoucí zaměření je mu vlastní a které ho s vysokou pravděpodobností dovede k potřebnému cíli – změně profesní kariéry. V rámci podpory preferuji  na klienta orientovaný  přístup vyznačující se charakteristikou „empowerment“ – zmocňováním klienta a podporou sebeřízení vlastní kariéry. Výrazně se zaměřuji na networking lidí, institucí, skupin v rámci pracovních oblastí, oborů, zaměstnavatelů, zájmových skupin a komunit.

Vzdělání a praxe

2014 – dosud – tvůrce odborného obsahu informačního systému Katalog poradců – FDV (oceněno v roce 2015 cenou publika při Národní ceně kariérového poradenství

2015 – Euroguidance SR – časopis Kariérové poradenstvo:

Nový pohled kariérních poradců na problematiku dlouhodobé nezaměstnanosti a informační systém Katalog poradců jako ojedinělý online nástroj realizace kariérového poradenství v ČR

2015 – Metodika karierového poradenství s dlouhodobě nezaměstnanými

2014 – Kurz kariérového poradenství (ASPEKT) –  certifikát – akreditace MPSV a MŠMT

1991 – 1996 – Systemický výcvikv rámci studia na oboru sociální práce

1990 – 1996 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – obory sociální práce a pedagogika

1995 – Arteterapie – certifikát Fakulta tělesné výchovy a sportu Praha

1994 – rodinná terapie V. Satirové – certifikát – Institut V. Satirové v ČR