hana_krupnikova

Hanka

Specializace: Psycholog, psychoterapeut
Cena od: 800,- Kč
Mail: 3pohyby@komunikujeme.eu
Telefon: +420 778 008 840

Představení:

PhDr. Hana Krupníková

Jsem psycholožka a psychoterapeutka a nabízím vám možnost společnými silami se zabývat tím, co vás trápí a hledat možnosti změny. Ve své práci se zabývám psychologickým poradenstvím, individuální, párovou i skupinovou psychoterapií. Mohu vám pomoci při zvládání životní krize, partnerských a komunikačních obtížích, zlepšit kvalitu vašeho života, podpořit vás v hledání sama sebe či rozvíjení vašich silných i slabých stránek.

Nabízím cílené a komplexní psychodiagnostické vyšetření, které může objasnit motivy vašeho chování a prožívání, napomoci při plánování a zefektivnění psychoterapie či podpořit v osobnostním růstu. Poskytuji také rodinné poradenství a pomohu Vám ujasnit, zdali je Vaše dítě zralé k nástupu do první třídy i jakým směrem by mělo v dalším vzdělávání pokračovat.

V roce 2011 jsem získala magisterský titul v oboru jednooborová psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde jsem v roce 2016 obhájila rigorózní práci a získala titul PhDr. V témže roce jsem absolvovala pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapií. Své znalosti jsem prohlubovala mnohými kurzy a semináři. Nyní dokončuji postgraduální studium v oboru Lékařská psychologie na 1. Lékařské fakultě.

 

Absolvované kurzy a semináře:

Akreditovaný 5ti letý psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii

Psycholog ve zdravotnictví

Prezentační dovednosti pro vysokoškolské pedagogy

Úvod do Rorschachovy metody

Podpora rodičovských kompetencí a hledání dalších řešení

Jak eliminovat stres a předcházet syndromu vyhoření

Zhodnocení školní zralosti a příprava na vstup na školní docházku

Motivace klientů a sebemotivace pracovníků v sociálních službách

Management v dobrovolnictví I.

Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny – úvod do problematiky

Specifika dětí ze sociálně znevýhodněných rodin z pohledu dětského psychologa

Motivace klientů ke spolupráci při sanaci rodiny

Jak pomoci klientům při hledání zaměstnání

Spolupráce s OSPOD, komunikace, realizace případových konferencí, zákon o sociálně právní ochraně dětí

Publikace

Krupníková, H., Harsa, P.: Ekologická validita trénování kognitivních funkcí u pacientů s unipolární depresivní poruchou pomocí počítačového programu Cogniplus. In: Šedo, A.:  15. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2014.

Krupníková, H., Harsa, P.: Kognitvní trénink u pacientů s unipolární depresivní poruchou. In: Šedo, A.:  16. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2015.

Krupníková, H., Harsa, P., Jirák, R.: Sledování vlivu nápovědy u Alzheimerovy nemoci pomocí Paměťového testu učení  In: Šedo, A.:  17. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2016.

Spoluautor článků:

Harsa. P.,  Macák, M., Kertészová, D.,  Chrenková, P., Michalec, J., Nechanická, N., Krupníková, H., Bačkovská, S., Ptáček, R., Žukov, I.: Mobbing – vážné potíže v pracovním soužití s důrazem na problémy ve zdravotnickém prostředí. Psychiatrie pro praxi, 2014, 15, č. 2, (71-74).

Harsa. P.,  Žukov, I., Ptáček, R., Macák, M., Kertészová, D.,  Chrenková, P., Michalec, J., Nechanická, N., Krupníková, H., Bačkovská, S.: Mobbing , bossing –  vážné potíže v pracovním soužití s důrazem na problémy ve zdravotnickém prostředí. Sborník příspěvků – X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Tribun EU, Brno 2014.

Harsa. P.,  Žukov, I., Ptáček, R., Macák, M., Kertészová, D.,  Chrenková, P., Michalec, J., Nechanická, N., Krupníková, H., Bačkovská, S.: Mobbing , bossing – forenzní aspekty. In: In: Krekule, P. a kol.:  Sborník referátů XXXVII. Mezinárodní soudně-psychiatrická a psychologická konference. Praha, ČLS, JEP – sekce Soudní psychiatrie 2012.

 

 

 

Vzdělání a praxe

2018 – Komunikujeme o.p.s. – psychodiagnostika a psychologické poradenství, supervizní sezení, zpracování projektů

2015 – 2017  Iktové centrum (Geriatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice) – komplexní psychologická práce s pacienty lůžkového oddělení (podpůrná psychologická péče, psychodiagnostika, kognitivní trénink, volnočasové aktivity)

2013 – Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN sběr dat v rámci PhD projektu

2012 – 2015 – Sdružení na pomoc dětem s handicapyKoordinátor  projektu  „Pomoc rodinám v náročné životní situaci“, psychologické poradenství, práce s dětmi a jejich rodiči, vytváření metodik, spolupráce se sociálními pracovníky, koordinátor dobrovolníků